Я допоможу!

План основної діяльності Української благодійницької мережі на 2016 рік

 

І. Пріоритетні напрямки діяльності

1. Організаційно-партнерська діяльність щодо:
- створення на базі однієї з великих територіальних громад Івано-Франківської області комунально-громадського центру підтриманого проживання для вихованців дитячих будинків-інтернатів області.
2. Правозахисна діяльність щодо:
- забезпечення доступу до освіти (за необхідності - до спеціальної освіти) вихованців дитячих будинків-інтернатів (незалежно від віку), зокрема шляхом організації їхнього навчання за індивідуальною формою;
- поступової реорганізації дитячих будинків-інтернатів у заклади, наближені за своїми ознаками до центрів підтриманого проживання та надання паліативної допомоги;
- тимчасового створення при дитячих будинках-інтернатах (до їх реорганізації у заклади, наближені за своїми ознаками до центрів підтриманого проживання та надання паліативної допомоги) психоневрологічних (дорослих) відділень для вихованців віком від 35 років;
- створення громадських наглядових рад при інтернатних установах системи соціальної політики, з наданням їм реальних повноважень (зокрема щодо погодження кандидатур керівників, а також висловлення їм недовіри, що має наслідком їхнє звільнення);
- створення регіональних та міжрегіональних громадських експертних груп (реабілітологів, корекційних педагогів та інших фахівців) з метою надання ними консультаційної, методичної та іншої інформаційної допомоги працівникам установ соціальної політики;
- активізації діяльності служб у справах дітей та інших компетентних суб'єктів у напрямках забезпечення законних прав та інтересів вихованців дитячих інтернатних закладів, підопічних дорослих інтернатних установ;
- забезпечення духовної опіки для дитячих будинків-інтернатів;
- вдосконалення процедури призначення (обрання) та звільнення керівників інтернатних установах системи соціальної політики, зокрема встановлення обов’язкових вимог щодо необхідних фаховості та досвіду роботи потенційних кандидатів, забезпечення публічності процедури їхнього призначення (обрання) з участю благодійних, громадських організацій та волонтерів.
3. Моніторингова діяльність щодо:
- складення (за об’єктивними критеріями) та оприлюднення рейтингу дитячих будинків-інтернатів та психоневрологічних інтернатів України із визначенням найбільш проблемних, зокрема шляхом обміну інформацією між організаціями та волонтерами, які надають допомогу таким установам.

ІІ. Цілі діяльності щодо окремих інтернатних установ

1. Цілі щодо Залучанського дитячого будинку-інтернату


Сприяти:
1. Розширенню життєвого простору вихованців з максимальним використанням приміщень, які раніше пустували (через непристосованість та/або необхідність ремонту), зокрема шляхом здійснення ремонту спального корпусу № 2.
2. Налагодженню ефективного контролю за переданням та використанням дитбудинком благодійної допомоги, зокрема:
- встановленню камер відеоспостереження у місцях загального користування (з урахуванням міжнародного досвіду та з недопущення порушення прав дітей, зокрема права на приватне життя та невтручання у нього);
- здійсненню передання (повернення) списаної (непридатної) та раніше переданої УБМ допомоги;
- інформуванню в обов'язковому порядку (під розписку у спеціальному журналі) благодійників про обов'язок дитбудинку щодо документального оформлення одержаної благодійної допомоги;
- використанню споживних речей (підгузків, засобів гігієни, миючих засобів, продуктів харчування тощо) за чітко визначеними, обґрунтованими та прозорими нормами споживання, з можливістю громадського спостереження (контролю) цього процесу.
3. Збільшенню чисельності працівників дитбудинку відповідно до рекомендацій незалежних фахівців у сферах базового догляду, фізичної та психолого-педагогічної реабілітації, а також збільшенню фонду оплати праці працівників.
4. Покращенню якості медичних послуг, які надаються вихованцям, зокрема залученню до цього процесу незалежних фахівців у сфері медицини.
5. Належній “вертикалізації” лежачих дітей, покращенню їхнього базового догляду (процесів харчування, дотримання особистої гігієни, зокрема гігієни ротової порожнини).
6. Усиновленню вихованців, зокрема забезпеченню оприлюднення у відкритій інформаційній базі даних 100% вихованців, які можуть бути усиновлені.
7. Налагодженню та відновленню родинних зв’язків вихованців з їхніми близькими родичами.
8. 100% забезпеченню вихованців належним харчуванням, зокрема спеціальним, медикаментами, предметами першої необхідності (підгузками, засобами особистої гігієни тощо) та особистими засобами реабілітації (за державними програмами - засобами реабілітації вітчизняного виробництва або, у разі недостатньої функціональності та/або неналежної якості останніх, - засобами реабілітації іноземного виробництва).
9. Наданню студентами вищих навчальних закладів, які перебувають на практиці, допомоги у здійсненні реабілітаційного, навчально-виховного процесів у дитбудинку - протягом усього календарного року або більшої його частини.
Забезпечити:
1. Періодичні (щосуботи та неділі) візити волонтерів у дитбудинок, з метою не лише особистого відвідування вихованців, але й організації навчальних, пізнавально-ігрових, реабілітаційних занять з ними.
2. Щотижневе відвідування (як у будні, так і у неробочі дні) дитбудинку волонтерами УБМ без попередження (з метою здійснення громадського контролю).
3. Започаткування та становлення особистого наставництва для вихованців.

2. Цілі щодо Коломийського дитячого будинку-інтернату

Сприяти:
1. Покращенню корекційної роботи з вихованками дитбудинку, забезпеченню у разі необхідності їхнього доступу до загальної освіти шляхом організації навчання за індивідуальною формою.
2. Розширенню життєвого простору вихованок, зокрема шляхом облаштування незадіяних приміщень дитбудинку.
Забезпечити:
1. Постійну роботу (під координуванням та за рахунок УБМ) психолога з вихованками дитбудинку.
2. Періодичні візити волонтерів у дитбудинок, з метою не лише особистого відвідування вихованців, але й організації навчальних, пізнавально-ігрових, реабілітаційних занять з ними.

3. Цілі щодо Погонянського психоневрологічного інтернату

Сприяти:
1. Розвитку працетерапії, творчих майстерень, студій інтернату.
2. Покращенню якості медичних послуг, які надаються підопічним, зокрема залученню до цього процесу незалежних фахівців у сфері медицини.
Забезпечити:
1. Постійну роботу (під координуванням та за рахунок УБМ) психолога з підопічними інтернату.

ІІІ. Цілі щодо сприяння організаційному розвитку дитячих будинків-інтернатів, налагодження обміну досвіду між ними

Ми переконані, що інтернатні заклади (незалежно від їхньої матеріальної бази, кадрів, співпраці з недержавними організаціями та волонтерами), НЕ є найкращою формою влаштування сиріт з неповносправністю. Безперечно, що лише у сімейній або максимально наближеній до неї спільноті неповносправні діти та молоді люди мають можливості для повноцінного розвитку, навчання, реабілітації, соціалізації. Однак, ми розуміємо, що усиновлення, на жаль, на сьогодні найчастіше охоплює лише здорових дітей дошкільного віку. Розуміємо, що шанси влаштування багатьох вихованців інтернатних закладів для неповносправних у сімейні форми виховання є мізерними. Цілі, викладені у цьому розділі плану, не мають на мені “підживлювати” діяльність інтернатних закладів, але спрямовані на покращення умов там, де продовжують мешкати сироти з фізичною та розумовою неповносправністю.

1. Створити неприбутковий інтернет-магазин-аукціон виробів, які власноручно виготовляють вихованці дитячих будинків-інтернатів та підопічні психоневрологічних інтернатів, популяризувати та розвивати його.
Інтернет-магазин-аукціон працюватиме як окремий сайт на якому кожен зможе:
- придбати для себе або у подарунок на умовах аукціону або викупу вироби, які власноручно виготовили діти у дитбудинку;
- виставити особисті речі на продаж з умовою передачі отриманих від такого продажу коштів на потреби вихованців дитбудинків.
Оплата за вироби здійснюватиметься платіжною карткою через Інтернет або через банківський термінал. 100% коштів, одержаних від продажу виробів, спрямовуватимуться на потреби вихованців сиротинців. Вироби надсилатимуться покупцям через служби доставки. У пакунки з виробами вкладатимуться листівки дитбудинків. З часом діяльність цього сайту можна буде поширити також на вироби, які виготовляються у дорослих інтернатних установах, в котрих мешкають “колишні” вихованці дитячих сиротинців.
2. Організувати проведення регулярних веб-конференцій (за можливості - виїзних конференцій на базі окремих закладів) між дитячими будинками-інтернатами) для:
- спілкування між працівниками, спрямованого на обмін досвіду, запозичення ефективних, інноваційних методик роботи та інших позитивних практик;
- спілкування між вихованцями дитбудинків.
Практичне втілення цієї цілі потребуватиме закупівлю необхідних технічних засобів (мультимедійних проекторів, ноутбуків, веб-камер тощо), а також встановлення швидкісних підключень до мережі Інтернет.
3. Організувати поширення через мережу Інтернет (на базі сайту УБМ або окремого сайту) актуальної інформації про життя мешканців дитбудинків, їхні потреби, нагальні проблеми цих закладів.
4. Організувати та забезпечити вихід періодичого видання (веб-сайту та малотиражної друкованої газети) про дитячі будинки-інтернати (будні вихованців, новини, позитивний досвід тощо), а у майбутньому також і про дорослі інтернатні заклади.

IV. Цілі щодо організаційної структури та матеріальної бази УБМ
 
1. Започаткувати роботу активних та відповідальні регіональних волонтерів-координаторів у Волинській, Львівській та Тернопільській областях.
2. Започаткувати роботу активних та відповідальних волонтерів-кураторів (по одному) та волонтерів-помічників для інтернатних закладів Івано-Франківської, Волинської, Львівської та Тернопільської областей.
3. Забезпечитити роботу на умовах повного дня штатних (оплачуваних) працівників УБМ:
1) у 1-й черзі розширення штату:
- контент-менеджера, PR-менеджера;
- юриста;
- психолога, менеджера з комунікацій;
2) у 2-й черзі розширення штату:
- виконавчого директора (при цьому керівник організації, як і був, надалі залишатиметься волонтером);
- 4 менеджерів доброчинних справ по Івано-Франківській, Волинській, Львівській та Тернопільських областях (на місцях), які допомагатимуть волонтерам-координаторам у цих областях (таким чином налагоджується модель, за якою у стратегічних напрямках працює по 2 людей: координатор (волонтер) та менеджер (працівник);
- фахівця із фандрейзингу та грантових програм.
4. Сформовати список волонтерів-водіїв, котрі можуть за необхідності допомогти з перевезенням благодійної допомоги в межах м. Івано-Франківська та/або до інтернатних закладів.
5. Розширити офіс УБМ до 2-х кімнат, одна з яких призначена для тимчасового зберігання благодійної допомоги та її підготовки до передання (маркування, складання описів, пакування тощо).
6. Розширити Опікунську раду УБМ до щонайменше 50 піклувальників, які здійснюють щомісячні внески у розмірі орієнтовно 200-1000 грн. у гривневому еквіваленті, з сумарним забезпеченням витрат підтримання життєдіяльності (організаційно-адміністративних витрат) УБМ у розмірі не менше 25000 грн. на місяць.
7. Задіяти іноземні цільові фандрейзингові сайти для збору пожертв на потреби українських неповносправних сиріт, створити окремий сайт (з доменним іменем 1-го рівня) про їхні потреби, проблеми та історії успіху.

Є запитання або потрібна допомога?
Зв’яжіться з нами
en uk
Ваш браузер застарів!

Оновіть свій браузер щоб бачити цей сайт коректно. Оновити мій браузер

×